Miesiąc: Marzec 2017

Zabiegi konserwatorskie

Zabiegi konserwatorskie

Zadaniem konserwatora jest przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczenia, w dalszej zaś kolejności zachowanie w miarę możliwości oryginalnych właściwości i pierwotnego wyglądu danego zabytku. Dopiero w zależności od aktualnego przeznaczenia zabytkowej tkaniny podejmowane są decyzje dotyczące zachowania lub usunięcia …

Dezynfekcja

Dezynfekcja. Do zwalczania drobnoustrojów (do odkażania) oprócz wyboru odpowiedniego środka bardzo istotna jest przyjęta technika pracy. Za najbardziej właściwą uznać można natryskiwanie. Proces powinien przebiegać w następujących etapach: 1) osuszenie obiektu, 2) oczyszczenie, 3) naniesienie środka dezynfekującego, 4) dokładne wysuszenie …

Dezynsekcja

Dezynsekcja. W celu zabezpieczenia tkanin przed atakami insektów umieszcza się w szafach i witrynach środki grzybobójcze lub opryskuje się nimi. Oczywiście podstawową ochronę przed szkodnikami zapewnia regularnie przeprowadzana kontrola zbiorów, utrzymywanie czystości i odpowiednich warunków otoczenia, przewietrzanie. Nowo przyjmowane do …

Przechowywanie tkanin

Przechowywanie tkanin. Ważną rolę w zabiegach profilaktycznych odgrywa właściwe przechowywanie tkanin. Dobrze zdaje egzamin umieszczanie tkanin w położeniu lezącym, w dość płaskich szufladach, ale tak, aby nie było fałd Obiekty powinny być poprzekładane bibułką wolną od kwasów. Czasami, zwłaszcza większe …

Zabiegi profilaktyczne

Właściwe działanie tych zabiegów polega przede wszystkim na powstrzymaniu w zabytkowych tkaninach zmian chemicznych i uszkodzeń mechanicznych.

Zanieczyszczenia powietrza. Redukcja zanieczyszczeń powietrza możliwa jest dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym i filtracyjnym. Jednak wysokie koszty związane ze stosowaniem tych urządzeń sprawiają, że nie …

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne. Tkaniny są stosunkowo mało odporne na czynniki zewnętrzne. Przebywając w ziemi tkanina ulega niszczącemu działaniu różnych mikroorganizmów i substancji chemicznych; wydobyta na powietrze często rozsypuje się. Tkaniny pochodzenia roślinnego rozpuszczają się w środowisku kwaśnym, a pochodzenia zwierzęcego w …

Szkodniki biologiczne

Szkodniki biologiczne. Poważną grupę szkodników tkanin stanowią owady, które odżywiają się materiałem, wygryzając podłużne dziury lub nadgryzając jego brzegi Do ich rozwoju najdogodniejsza jest wysoka wilgotność powietrza (60—70%) i temperatura 20—30″C.

Spośród owadów wywołujących duże szkody w zabytkowych tkaninach wymienić …

Wilgotność względna – Zanieczyszczenia powietrza

Wilgotność względna. Szkodliwy dla tkanin jest zarówno nadmiar jak i niedostatek wilgotności, ale zwłaszcza nagłe jej wahania. Zmiany wilgotności powietrza powodują zmiany wymiarów włókien, wywołując także między innymi ich tarcie. Mała wilgotność prowadzi do przesuszenia włókien, które stają się w …

Mechaniczne uszkodzenia – Światło

Mechaniczne uszkodzenia. Stare tkaniny mają często rozdarcia, pęknięcia i dziury powstałe w wyniku użytkowania. Wytrzymałość tych tkanin na zginanie, rozrywanie i rozciąganie jest tak dalece osłabiona, że nawet pod wpływem ciężaru własnego powstają w nich pęknięcia i rozerwania. Niemałe znaczenie …

Zabezpieczanie (warstwy ochronne) skóry

Zabezpieczanie (warstwy ochronne) skóry. W celu zabezpieczenia zabytków ze skóry, już po wszystkich zabiegach konserwatorskich, powleka się je warstwą ochronną mającą przede wszystkim izolować od szkodliwych zanieczyszczeń atmosferycznych. Jako warstwy ochronne stosowane są werniksy damarowe, roztwory szelaku w spirytusie i …