Miesiąc: Marzec 2017

Neutralizacja nadmiaru kwasu

Neutralizacja nadmiaru kwasu. H. A B. Soest, T. Stambolov i P. B. Hallbeek (1985) proponują odkwaszanie skóry z nadmiaru kwasu (pH < 3) za pomocą amoniaku w stanie gazowym, wykorzystując zdolność łączenia się amoniaku z wolnym kwasem siarkowym w nieszkodliwy …

Zabiegi profilaktyczne przy wyrobach skórzanych

Zabiegi profilaktyczne

Temperatura i wilgotność. Przedmioty ze skóry należy przechowywać w możliwie stałej temperaturze, około 15°C, oraz przy wyrównanej wilgotności względnej powietrza 50—60%.

Światło. Jak już wspomniano zabytki wykonane ze skóry nie mogą być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. …

Wpływ czynników biologicznych na skórę

Czynniki biologiczne. Kolagen, mimo że jest zasadniczo odporny, ulega wszakże niszczeniu przez mikroorganizmy. Wywołane jest to rozkładem substancji wprowadzonych do skóry, takich jak garbniki, tłuszcze i węglowodany. Bakterie, drożdże, grzyby rozwijają się pomiędzy włóknami kolagenu, wywołując ich rozkład, m.in. powodując …

Wpływ czynników chemicznych na skórę

Czynniki chemiczne. Spośród zanieczyszczeń powietrza najgroźniejszym wrogiem wyrobów ze skóry jest dwutlenek siarki, który utlenia się na włóknach skóry i przechodzi w bezwodnik siarkowy, dając z parą wodną kwas siarkowy. Wpływ na intensywność działania kwasu ma oczywiście wilgotność otoczenia. Kwas …

Wilgotność, Promienie słoneczne, Starzenie się

Wilgotność. Wahania wilgotności powietrza wpływają ujemnie na skórę. Zbyt suche powietrze wywołuje utratę jej elastyczności, a w następstwie kruchość i łamliwość. Nadmierna wilgotność stwarza dogodne warunki rozwoju pleśni i grzybów, prowadząc do zmian strukturalnych, pęcznienia i fałdowania, oraz wpływa na …

Czynniki niszczące i objawy schorzeń skóry

Podstawowym składnikiem skóry jest kolagen, odporna substancja, należąca do białek grupy skleroprotein, charakteryzująca się wytrzymałością mechaniczną i nierozpuszczalnością w środowisku wodnym. Ponadto w jej skład wchodzą inne białka, tłuszcze i węglowodany. Surowa skóra nie nadaje się do wyrobów z powodu …