Autor: Joanna

Detergenty cz.2

Na tle przedstawionego opisu wydaje się, że najwłaściwszy sposób mycia zabytkowych tkanin jest stosowany w pracowni konserwacji tkanin wiedeńskiej Heeresgeschichtlichen Museums. Kąpiel przygotowuje się z wody destylowanej, 0,04% Tino vetin JU (etoksylan alkilowy, prod. Ciba-Geigy) i 0,005% karboksymetylocelulozy. Tkaninę zanurza …

Detergenty cz.1

Detergenty. Są to substancje organiczne, mające właściwości obniżania napięcia powierzchniowego wody, dlatego stosowane są jako środki piorące i emulgatory. Do częściej używanych środków piorących należy saponin, otrzymywany z korzenia mydlnicy (Radix Saponariae). a także napar korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officianalis …

Środki piorące

Środki piorące. Powszechnie uważa się, ze środki piorące obniżają napięcie powierzchniowe wody oraz zwalniają cząstki brudu z tkaniny. Są to środki powierzchniowo czynne, których wodne roztwory ułatwiają usuwanie brudu mechanicznie osadzonego na włóknach tkanin. Jest on z nich usuwany głównie …

Środki używane do mycia tkanin

Środki używane do mycia tkanin. Podstawową cieczą piorącą jest woda, ale istotny jest wybór odpowiedniej wody. Na przykład woda wodociągowa zawiera min żelazo często działające jako katalizator. Konieczne jest więc stosowanie wody demineralizowanej lub miękkiej, którą najprościej uzyskać przez jej …

Wpływ pH na włókna i barwniki

Wpływ pH na włókna. Włókna pochodzenia roślinnego (celulozowe): lnu, bawełny, juty, są dość odporne na alkaliczne ciecze piorące, natomiast ulegają niszczeniu przy silniejszym kwasie o pH niższym od 2,5. Te same włókna w wyniku procesów starzenia, zdegradowane przez utlenianie i …

Wpływ temperatury cieczy myjącej

Wpływ temperatury cieczy myjącej. Wiadomo, że z temperaturą rośnie działanie czyszczące myjącej cieczy. Temperatura kąpieli musi być dopasowana do rodzaju włókien, stanu zachowania, ich odporności na pranie, ewentualnie także do rodzaju barwników. Najbezpieczniej jest użyć wody o temperaturze pokojowej. Jeśli …

Czyszczenie na mokro

Czyszczenie na mokro. Kąpiele tkanin mogą być przeprowadzone w zimnej lub ciepłej wodzie z dodatkami czyszczącymi lub bez nich. Mycie w roztworze wodnym środków piorących stosuje się w zależności od rodzaju tkaniny oraz jej stanu zachowania. Kąpiel w środowisku alkaicznym …

Pranie tkanin na sucho cz.3

Do czyszczenia bardzo delikatnych tkanin bywają sporządzane przez konserwatora różne mieszanki, np. proponowana przez K. Nagya (1972) zawiera 10 części toluenu, 2,5 części roztworu wodnego amoniaku, 1 część alkilosulfonianu rozpuszczonego w 10 częściach ciepłej wody.

Wykonywane są także tzw. substancje …

Pranie tkanin na sucho cz.2

Dodatkowy problem sprawiają rozpuszczalniki ulatniające się zbyt szybko, powodując, że pewna część substancji tworzących brud związać się może mocno z włóknem. Otto Wachter mówi wręcz o inkluzji, tj. włączeniu małych ilości substancji w międzycząsteczkową strukturę włókien, np. wełny. Niestety, po …

Pranie tkanin na sucho cz.1

Pranie tkanin na sucho. Odbywa się za pomocą rozpuszczalników organicznych. Czyszczenie zabytkowych tkanin na sucho często stanowi jedyną możliwość usunięcia zabrudzeń, a stosowane jest wówczas, kiedy nie można przeprowadzić prania sposobem na mokro. Nie wolno prać tkanin, gdy są one …