Autor: Joanna

Oczyszczanie mechaniczne (odkurzanie)

Oczyszczanie mechaniczne (odkurzanie). Każde czyszczenie tkaniny zabytkowej, czy to na mokro czy na sucho, powinno być poprzedzone usunięciem kurzu. Jeśli umiejscowił się luźno na tkaninie, możliwe jest jego usunięcie miękkim pędzlem, natomiast w miejscach bardzo zaskorupiałych skalpelem. Gdy tkanina nie …

Czyszczenie tkanin

Czyszczenie tkanin. Jednym z najważniejszych zabiegów w konserwacji tkanin jest ich czyszczenie. Brud, tłuste plamy i ślady potu stwarzają dobre warunki rozwoju mikroorganizmów, ułatwiając działanie niszczącym czynnikom. Stare tkaniny, osłabione i dodatkowo obciążane przez brud i kurz, w czasie działającej …

Suszenie sublimacyjne mokrych tkanin

Suszenie sublimacyjne mokrych tkanin. Dobre rezultaty suszenia mokrego drewna za pomocą sublimacji wody ze stanu głębokiego zamrożenia zachęciły do zastosowania jej także do wilgotnych tkanin. Metoda ta nadaje się szczególnie do zagrożonych i źle zachowanych obiektów. Zaletą zabiegu sublimacji jest …

Zabiegi konserwatorskie

Zabiegi konserwatorskie

Zadaniem konserwatora jest przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczenia, w dalszej zaś kolejności zachowanie w miarę możliwości oryginalnych właściwości i pierwotnego wyglądu danego zabytku. Dopiero w zależności od aktualnego przeznaczenia zabytkowej tkaniny podejmowane są decyzje dotyczące zachowania lub usunięcia …

Dezynfekcja

Dezynfekcja. Do zwalczania drobnoustrojów (do odkażania) oprócz wyboru odpowiedniego środka bardzo istotna jest przyjęta technika pracy. Za najbardziej właściwą uznać można natryskiwanie. Proces powinien przebiegać w następujących etapach: 1) osuszenie obiektu, 2) oczyszczenie, 3) naniesienie środka dezynfekującego, 4) dokładne wysuszenie …

Dezynsekcja

Dezynsekcja. W celu zabezpieczenia tkanin przed atakami insektów umieszcza się w szafach i witrynach środki grzybobójcze lub opryskuje się nimi. Oczywiście podstawową ochronę przed szkodnikami zapewnia regularnie przeprowadzana kontrola zbiorów, utrzymywanie czystości i odpowiednich warunków otoczenia, przewietrzanie. Nowo przyjmowane do …

Przechowywanie tkanin

Przechowywanie tkanin. Ważną rolę w zabiegach profilaktycznych odgrywa właściwe przechowywanie tkanin. Dobrze zdaje egzamin umieszczanie tkanin w położeniu lezącym, w dość płaskich szufladach, ale tak, aby nie było fałd Obiekty powinny być poprzekładane bibułką wolną od kwasów. Czasami, zwłaszcza większe …

Zabiegi profilaktyczne

Właściwe działanie tych zabiegów polega przede wszystkim na powstrzymaniu w zabytkowych tkaninach zmian chemicznych i uszkodzeń mechanicznych.

Zanieczyszczenia powietrza. Redukcja zanieczyszczeń powietrza możliwa jest dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym i filtracyjnym. Jednak wysokie koszty związane ze stosowaniem tych urządzeń sprawiają, że nie …

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne. Tkaniny są stosunkowo mało odporne na czynniki zewnętrzne. Przebywając w ziemi tkanina ulega niszczącemu działaniu różnych mikroorganizmów i substancji chemicznych; wydobyta na powietrze często rozsypuje się. Tkaniny pochodzenia roślinnego rozpuszczają się w środowisku kwaśnym, a pochodzenia zwierzęcego w …

Szkodniki biologiczne

Szkodniki biologiczne. Poważną grupę szkodników tkanin stanowią owady, które odżywiają się materiałem, wygryzając podłużne dziury lub nadgryzając jego brzegi Do ich rozwoju najdogodniejsza jest wysoka wilgotność powietrza (60—70%) i temperatura 20—30″C.

Spośród owadów wywołujących duże szkody w zabytkowych tkaninach wymienić …