Badanie jakości detergentowych środków do prania

Badanie jakości detergentowych środków do prania.

Badanie jakości środków do prania prowadzi się według odpowiednich norm (PN-C-77060 i normy związane). Program badań pełnych dla proszków do prania stosowanych w gospodarstwach domowych obejmuje:

• sprawdzenie szczelności opakowania i sprawdzenie znakowania;

• sprawdzenie rzeczywistej masy proszku w opakowaniu jednostkowym;

• sprawdzenie barwy, postaci i zapachu proszku;

• oznaczenie pH roztworu piorącego (pH nie większe niż 11,0);

• oznaczenie zawartości aktywnego tlenu (w przypadku proszków z wybielaczem chemicznym);

• oznaczenie zawartości fosforanów;

• sprawdzenie zdolności pienienia w pralce automatycznej (w przypadku proszków niskopieniących);

• oznaczenie zdolności ochronnej przed zaszarzenienm, tzn. zdolności środka piorącego lub dodatku wspomagającego do przeciwdziałania osadzaniu się brudu na tkaninie w zabrudzonej kąpieli piorącej;

• oznaczenie inkrustacji całkowitej na tkaninie po praniu, tzn. pozostałości substancji organicznych i nieorganicznych na tkaninie po wielokrotnym praniu;

• oznaczenie spadku wytrzymałości tkaniny na rozciąganie po wielokrotnym praniu w danym proszku.

Program badań niepełnych obejmuje wykonanie pięciu pierwszych spośród wymienionych rodzajów badań.

Znakowanie opakowań jednostkowych proszków do prania powinno obejmować:

— nazwę lub znak firmowy oraz adres wytwórcy lub dostawcy,

— nazwę słowną „Proszek do prania” i rodzaj,

— masę nominalną proszku w g lub w kg,

— numer normy przedmiotowej,

— sposób użycia, uwzględniający dozowanie proszku w zależności od twardości wody,

— datę produkcji i okres trwałości lub datę ważności.

Opakowania transportowe powinny zawierać dodatkowo informacje o liczbie sztuk opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym, dopuszczalnej liczbie warstw ładowania w środku transportowym oraz dopuszczalnej liczbie warstw składowania w miejscu przechowywania.

Badanie jakości środków do prania delikatnych tkanin i dzianin, w tym również wełny, występujących najczęściej w postaci płynów lub past, oprócz wymienionych dla proszków do prania, może obejmować dodatkowo następujące elementy:

• sprawdzenie odporności na twardą wodę;

• sprawdzenie zdolności piorącej;

• sprawdzenie zmian wymiarów tkaniny wełnianej po praniu.

Środki do prania tkanin delikatnych powinny charakteryzować się skutecznym działaniem w niskich temperaturach, natomiast pH tworzonych z nich kąpieli piorących powinno wahać się w granicach od 5,0 do 8,0.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *