Czynniki niszczące

Wilgotność i temperatura. Wysoka względna wilgotność powietrza i wyższa temperatura oraz brak wentylacji sprzyjają rozwojowi grzybni i pleśni. Suche powietrze powoduje kruszenie i rozpadanie włókien. Wahania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których znajdują się dywany, Są częstą przyczyną pofalowań, z reguły nieodwracalnych.

Brud. Na dywany niszcząco działa kurz (często zawierający szkodliwe składniki chemiczne, wnikające w dywan), powodując ich obciążenie, osłabienie i kruszenie, stanowi też pożywkę dla grzybów i bakterii. Kurz nie tylko osadza się, ale wnika w głąb dywanu i wystarcza nieznaczna wilgotność, aby powstały zaskorupienia (stwardniałe powłoki brudu).

Światło stanowi jeden z poważniejszych czynników niszczących dywany, zwłaszcza ze wywołuje nie tylko uszkodzenia włókien, ale i zmiany w barwnikach. Na przykład stare nici koloru zielonego (uzyskanego ze zmieszania barwnika niebieskiego i żółtego) z czasem stają się niebieskie, gdyż indygo wykazuje większą odporność na działanie światła od barwnika żółtego. Silną podatnością na zmiany koloru charakteryzują się dywany, do których używano nici barwionych barwnikami roślinnymi. Zmiany te szczególnie widoczne są w tureckich dywanach i kilimach. W nowszych czasach silnemu płowieniu ulegają barwniki anilinowe, które od około 1865 roku znalazły zastosowanie w produkcji dywanów orientalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *