Oczyszczanie skóry cz.1

Oczyszczanie skóry: Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje czyszczenia skóry: na sucho i na mokro.

Z reguły przedmioty ze skóry zachowane w dobrym stanie wymagają jedynie suchego oczyszczenia, tj. uwolnienia od kurzu, podobnie jak skóra o powierzchni welurowej. Czyszczenie na sucho przeprowadza się za pomocą pędzli, miękkich szczotek lub odkurzacza czy specjalnie fabrycznie preparowanego sukna, względnie miękkiej białej gumy do wycierania. Silne zabrudzenia dają się ostrożnie usuwać przez zeszlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Sposób czyszczenia zależy głównie od obiektu, a także rodzaju i rozmiaru zabrudzeń. Gdy czyszczenie na sucho okazuje się niewystarczające, konieczne staje się gruntowniejsze czyszczenie na mokro, np. gdy mamy do czynienia z silniejszymi zabrudzeniami w wyniku nagromadzenia się kurzu i brudu w porach skóry przez lata.

Czyszczenie na mokro, mimo swej nazwy, powinno być wykonywane przy oszczędnym użyciu roztworów i mieszanin, ze względu na niebezpieczeństwo wyługowania garbnika i tłuszczów oraz wystąpienia plam. Do czyszczenia na mokro mogą być zastosowane różne środki. Mało zabrudzone przedmioty ze skóry wystarczy umyć słabym roztworem mydła, nie dodając jednak środka zwilżającego, tzn. powierzchniowo czynnego.

W celu usunięcia mazistych organicznych brudów, a szczególnie sadzy, można stosować (o czym piszą H.A.B. Soest, T. Stambolov, P.B. Hallbeek. 1985) preparat złożony ze 100 części Arkłonu (trójchlorotrójfluoroetan prod. IIC Rotterdam). 10 części roztworu składającego się z 2g metylocelulozy (MC 200), 20 ml środka emulgującego (Arkopal N. 100, prod. Hoechst, Holandia) i 1 litra wody destylowanej. Arkopal N. 100 emulguje organiczne brudy w wodzie. Natomiast metyloceluloza przyczynia się do tego, że brud pozostaje w roztworze i nie osiada ponownie na obiekcie; wpływa także na to. że emulsja czyszcząca dzięki podwyższonej wiskozie (lepkości) nie rozwarstwia się zbyt szybko. Preparat czyszczący (emulsja) zawiera tylko około 10% wody i — co warto podkreślić — woda związana hydratacyjnie z metylocelulozą nie nawilża skóry. Roztwór sporządza się przez zmieszanie składników i silnie wstrząsanie, a po jednym dniu odstania (potrzebnego do napęcznienia celulozy) łączy się Arklon i roztwór, także silne wstrząsając butelką zawierającą preparat. Czynność powyższa jest wymagana też przed każdorazowym użyciem preparatu. Na wrażliwe obiekty można nanosić preparat używając tamponu z waty i szczególnie bacznie kontrolując skórę ze względu na odporność farb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *