Rodzaje mydeł

Mydła i produkty wytwarzane na podstawie mydła można podzielić ze względu na ich przeznaczenie na środki higieny osobistej (środki do mycia), środki do prania oraz mydła techniczne.

Według SWW, mydła będące środkami higieny osobistej klasyfikuje się na mydła półtoaletowe, toaletowe i specjalnego przeznaczenia oraz dzieli na:

— mydła półtoaletowe w kawałkach,

— mydła toaletowe i specjalne w kawałkach,

— mydła toaletowe w płynie,

— mydła toaletowe w paście.

Środki do prania, w których podstawowym składnikiem jest mydło, klasyfikuje się według SWW w różnych kategoriach środków do prania. Są to:

— mydła do prania: w kawałkach, w proszku, w granulkach, wiórki mydlane, płatki mydlane, nitki mydlane,

— pasty do prania na kwasach tłuszczowych (tj. na podstawie mydeł),

— płyny do prania na kwasach tłuszczowych (tj. na podstawie mydeł),

— proszki do prania na kwasach tłuszczowych o różnej zawartości tych kwasów (tzn. wytworzone na podstawie mydeł, o różnej ich zawartości w produkcie).

Do mydeł technicznych zalicza się:

— mydła techniczne formowane: tekstylne sodowe, tekstylne potasowe, marsylskie,

— mydła techniczne maziste (szare),

— mydła techniczne w proszku.

W ramach poszczególnych kategorii, środki do prania i mycia mogą różnić się między sobą zawartością mydeł uzyskanych z różnych surowców tłuszczowych oraz całkowitą zawartością mydeł w produkcie. Poszczególne produkty, oprócz mydeł, mogą zawierać syntetyczne środki powierzchniowo czynne oraz inne składniki podnoszące walory użytkowe wyrobu.

Mydła i produkty na podstawie mydła można podzielić w sposób bardziej przejrzysty na dwie grupy towarowe, biorąc pod uwagę powszechność stosowania mydeł, oraz czynniki, które kształtują użyteczność tych wyrobów.

Do pierwszej grupy należą mydła gospodarcze, półtoaletowe, toaletowe i lecznicze. Są to mydła powszechnego użytku. Poszczególne kategorie mydeł w tej grupie różnią się między sobą ilością i rodzajem dodatków wprowadzonych w procesie konfekcjonowania do sodowych mydeł podstawowych o zbliżonych właściwościach.

Drugą grupę stanowią mydlą specjalne, których stosowanie dotyczy wybranych grup użytkowników lub określonych dziedzin działalności gospodarczej. Poszczególne rodzaje mydeł w tej grupie, ze względu na ich przeznaczenie, różnią się między sobą kompozycją bazy mydlanej, a więc rodzajem i ilością soli kwasów tłuszczowych, specyficznymi dodatkami, sposobem produkcji i postacią produktu końcowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *