Kategoria: Środki do prania i mycia

Pomocnicze środki do prania

Inne produkty do prania i mycia

Oprócz środków służących do prania można wyróżnić wiele produktów, które wspomagają proces prania lub są stosowane w procesach wykończalniczych, następujących po praniu. Środki te na ogół nie zawierają detergentów.

Problem usuwania brudu w praktyce …

Przechowywanie środków do prania i mycia.

Przechowywanie środków do prania i mycia.

Mydła i syntetyczne środki piorące należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, w temperaturze nie wyższej niż 35°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 70%. Magazyny powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Środków do …

Inne składniki detergentów

Inne składniki detergentów

Jednym z elementów kompozycji stanowiących środek do prania jest wybielacz optyczny. W stosowanych obecnie wybielaczach optycznych wykorzystuje się zjawisko fluorescencji. Substancje te pochłaniają niewidzialne promieniowanie ultrafioletowe, zawarte w promieniowaniu słonecznym, a same emitują widzialne promieniowanie niebieskie …

Enzymy

Enzymy

Enzymy są wysokocząsteczkowymi ciałami białkowymi, zwanymi również proteinami. Zalicza się je do biokatalizatorów, tzn. substancji, które inicjują i przyspieszają reakcje chemiczne, reagują specyficznie tylko z określonymi związkami, natomiast po reakcji uwalniają się ponownie i niezmienione pozostają nadal do dyspozycji. …

Wybielacze chemiczne

Wybielacze chemiczne.

Syntetyczne środki powierzchniowo czynne najskuteczniej usuwają zabrudzenia tłuszczowe, poza tym także dużą część plam z herbaty, kawy, soków owocowych itp. Jednakże w celu całkowitego usunięcia kolorowych zabrudzeń, do kompozycji środka do prania wprowadza się wybielacze chemiczne (wybielacze aktywne).…

Wypełniacze aktywne

Wypełniacze aktywne

Najpopularniejszym i bardzo skutecznym wypełniaczem aktywnym jest trójpolifosforan, zastępowany obecnie, ze względu na proekologiczne ustawodawstwo wielu krajów, przez inne systemy wypełniaczy aktywnych. W niefosforanowych środkach do prania jest używany przeważnie system wypełniaczy aktywnych składających się z zeolitu A …

Związki powierzchniowo czynne

Związki powierzchniowo czynne.

Z kilkuset klas znanych środków powierzchniowo czynnych (SPC) przemysłowe zastosowanie znalazło 40 grup, przy czym dominujące znaczenie, oprócz mydła, ma jedynie 5 grup tych związków chemicznych. Należą do nich:

— prostołańcuchowe alkilobenzenosulfoniany (LABS),

— oksyalkilenowane alkohole tłuszczowe …

Konfekcjonowanie detergentów

Konfekcjonowanie detergentów

Każdy środek do prania stanowi kompozycję wielu składników odpowiednio dobieranych w procesie konfekcjonowania. Substancją podstawową jest środek powierzchniowo czynny.

Rozwój środków do prania można prześledzić, analizując zmieniający się ich skład. Do usuwania twardości wody wykorzystywano różnego rodzaju metody. …