Tag: badanie

Badanie jakości mydeł

Badanie jakości mydeł.

Wymagania dla większości mydeł i produktów utworzonych na podstawie mydeł są na ogół charakterystyczne. Nieco inaczej określa się je jednak dla środków do mycia, inaczej zaś dla środków do prania.

Program badań obejmuje badania pełne oraz niepełne. …