Wypełniacze aktywne

Wypełniacze aktywne

Najpopularniejszym i bardzo skutecznym wypełniaczem aktywnym jest trójpolifosforan, zastępowany obecnie, ze względu na proekologiczne ustawodawstwo wielu krajów, przez inne systemy wypełniaczy aktywnych. W niefosforanowych środkach do prania jest używany przeważnie system wypełniaczy aktywnych składających się z zeolitu A (15-25%), węglanu sodu (5-15%) i polikarboksylanów (2-5%). Mechanizm działania tego systemu jest nieco inny niż w przypadku wypełniaczy fosforanowych.

Proszki fosforanowe, w stosunku do niefosforanowych, mają większą zdolność piorącą, zwłaszcza przy małych stężeniach proszku w kąpieli piorącej. Wadą ich jest osadzanie się trudno rozpuszczalnych substancji na tkaninie, tzw. inkrustacja, oraz na elementach urządzenia pralniczego w przypadku, gdy stężenie proszku w wodzie jest małe.

Stosując proszki fosforanowe należy więc pamiętać, aby stosować ilości nie mniejsze, niż są proponowane przez producenta. Przy wyższych stężeniach proszku fosforanowego w kąpieli piorącej zjawisko inkrustacji znacznie się obniża.

W przypadku proszków bezfosforanowych zjawisko inkrustacji przy niskich stężeniach proszku w wodzie jest niewielkie, natomiast zdolność piorąca w tych warunkach jest niższa niż proszków fosforanowych. Niski poziom inkrustacji przy różnych stężeniach proszków bezfosforanowych opartych na zeolicie A jest zjawiskiem szczególnie korzystnym, ze względu na ogólny trend wśród konsumentów do maksymalnej oszczędności proszku i środowiska.

Zeolity są stale doskonalone i odpowiednio dobierane ze względu na nieszkodliwość dla środowiska, możliwość biodegradacji, a także wpływ na człowieka. Skutecznie działający wypełniacz aktywny powoduje, że tkanina po praniu jest jasna i zachowuje żywe kolory. Prace nad doskonaleniem zeolitów sprowadzają się do ulepszenia działania samego zeolitu oraz wprowadzania nowych substancji, które aktywnie współpracują z zeolitem, wspomagając jego działanie.

Do nowych rozwiązań należy zaliczyć wprowadzanie zeolitu P, krzemianów warstwowych SKS-6 oraz prace nad wykorzystaniem kwasu poliasparginowego jako wypełniacza ulegającego biodegradacji. Zeolity wprowadza się także do środków płynnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *