Tag: sole sodowe

Mydła – Otrzymywanie mydła

Mydła są to sole sodowe i potasowe kwasów tłuszczowych, zawierających 10-22 atomów węgla w cząsteczce, wykazujące zdolność piorącą w roztworach wodnych.

Termin „mydło” jest stosowany również w ogólniejszym znaczeniu i dotyczy soli kwasów tłuszczowych z innymi metalami. W takich przypadkach