Tag: pranie

Pomocnicze środki do prania

Inne produkty do prania i mycia

Oprócz środków służących do prania można wyróżnić wiele produktów, które wspomagają proces prania lub są stosowane w procesach wykończalniczych, następujących po praniu. Środki te na ogół nie zawierają detergentów.

Problem usuwania brudu w praktyce …

Przechowywanie środków do prania i mycia.

Przechowywanie środków do prania i mycia.

Mydła i syntetyczne środki piorące należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, w temperaturze nie wyższej niż 35°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 70%. Magazyny powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Środków do …

Enzymy

Enzymy

Enzymy są wysokocząsteczkowymi ciałami białkowymi, zwanymi również proteinami. Zalicza się je do biokatalizatorów, tzn. substancji, które inicjują i przyspieszają reakcje chemiczne, reagują specyficznie tylko z określonymi związkami, natomiast po reakcji uwalniają się ponownie i niezmienione pozostają nadal do dyspozycji. …

Wybielacze chemiczne

Wybielacze chemiczne.

Syntetyczne środki powierzchniowo czynne najskuteczniej usuwają zabrudzenia tłuszczowe, poza tym także dużą część plam z herbaty, kawy, soków owocowych itp. Jednakże w celu całkowitego usunięcia kolorowych zabrudzeń, do kompozycji środka do prania wprowadza się wybielacze chemiczne (wybielacze aktywne).…

Wypełniacze aktywne

Wypełniacze aktywne

Najpopularniejszym i bardzo skutecznym wypełniaczem aktywnym jest trójpolifosforan, zastępowany obecnie, ze względu na proekologiczne ustawodawstwo wielu krajów, przez inne systemy wypełniaczy aktywnych. W niefosforanowych środkach do prania jest używany przeważnie system wypełniaczy aktywnych składających się z zeolitu A …

Związki powierzchniowo czynne

Związki powierzchniowo czynne.

Z kilkuset klas znanych środków powierzchniowo czynnych (SPC) przemysłowe zastosowanie znalazło 40 grup, przy czym dominujące znaczenie, oprócz mydła, ma jedynie 5 grup tych związków chemicznych. Należą do nich:

— prostołańcuchowe alkilobenzenosulfoniany (LABS),

— oksyalkilenowane alkohole tłuszczowe …

Konfekcjonowanie detergentów

Konfekcjonowanie detergentów

Każdy środek do prania stanowi kompozycję wielu składników odpowiednio dobieranych w procesie konfekcjonowania. Substancją podstawową jest środek powierzchniowo czynny.

Rozwój środków do prania można prześledzić, analizując zmieniający się ich skład. Do usuwania twardości wody wykorzystywano różnego rodzaju metody. …

Syntetyczne środki piorące

Syntetyczne środki piorące.

Do syntetycznych środków piorących zalicza się wszystkie substancje chemiczne, oprócz naturalnych środków piorących, które mają zdolności piorące, lecz nie są mydłami.

Substancje te oraz środki do prania wytworzone na ich podstawie nazywa się zazwyczaj detergentami, chociaż termin …