Kategoria: Renowacja dywanów

Czyszczenie dywanów środkami niewodnymi

Czyszczenie dywanów środkami niewodnymi. Zabrudzenia, w których dominują tzw. tłuszcze (przez to pojęcie należy w tym przypadku rozumieć wszystkie substancje brudzące, bez względu na ich skład chemiczny, ale rozpuszczalne w organicznych rozpuszczalnikach) usuwa się z dywanów za pomocą 1-proc. roztworu …

Suszenie dywanów

Ostatnim etapem w zabiegu mycia dywanów jest ich suszenie. Praktykuje się kilka sposobów, np. ułożenie zwiniętego dywanu na podłożu z materiału włochatego (frote) lub na ruszcie z plastiku, tak aby woda wypływała z jego końców do spływu. Inny sposób polega …

Pranie dywanów

Pranie dywanów. Czyszczenie na mokro jest jednym z bardzo ważnych zabiegów konserwatorskich, m.in. koniecznym przed dalszymi pracami, zwłaszcza uzupełnieniami.
Przed rozpoczęciem mycia należy sprawdzić stan zachowania dywanu, ocenić czy był już naprawiany, usunąć niewłaściwe i zbędne dodatki oraz zbadać, czy …

Oczyszczanie mechaniczne dywanów

Oczyszczanie mechaniczne dywanów. Należy pamiętać o tym, ze brud potrafi uszkodzić stare dywany, szczególnie wówczas, gdy drobne ziarna piasku tkwią w runie i przecinają włókna. Trzepanie zabytkowych dywanów nie może być przeprowadzane często (co 4—5 lat) ani energicznie, ponieważ może …

Zawieszanie dywanów

Zawieszanie dywanów. Jakkolwiek dywany przeznaczone są do przykrywania podłogi, w muzeach najczęściej (a już z reguły starsze niż z XIX w.) wiesza się je na ścianach. Również prywatni właściciele umieszczają zazwyczaj swe zabytkowe dywany na ścianach. Zawieszając dywan na ścianie …

Wykładanie dywanów

Wykładanie dywanów. Naturalnym miejscem ekspozycji większości dywanów jest podłoga. Do tego celu nadaje się prawie każda, musi jednak być czysta i sucha. Podłogę drewnianą należy dobrze wyłożyć, np. papierem, gdyż brud z fug brudzi dywan. Podłoga z płyt kamiennych nie …

Zabiegi profilaktyczne

Wilgotność. Za najlepszą wilgotność względną dywanów uważa się około 50%, jakkolwiek opinie konserwatorów są w tym zakresie dość znacznie zróżnicowane. Niektórzy przyjmują wartość od 40 do 70%. Wilgotność powietrza nie powinna wywoływać dehydratacji (tj. odwodnienia) włókien, ale też nie może …

Zniszczenia mechaniczne

Zniszczenia mechaniczne. Przyczynami tego rodzaju zniszczeń może być m.in. niewłaściwe przechowywanie, np. składanie powodujące załamania, a także niewłaściwe zawieszanie, wywołujące nierównomierne obciążenia, naciągnięcia i przesunięcia włókien. Przekroczenie granicy sprężystości powoduje rwanie się lub łamanie pojedynczych łańcuchów polipeptydowych i wpływa na …

Czynniki chemiczne i biologiczne

Czynniki chemiczne. Wiele zniszczeń wynika z faktu, że metale, tlenki metali lub barwniki metalokompleksowe katalizują (przyśpieszają) utlenianie. Zniszczenia wywołują także związki chemiczne użyte pierwotnie, np. w procesie utrwalania przędzy wełnianej. Zaprawy farbiarskie, przede wszystkim zasadowe, zawierające sole metali (szczególnie w …

Czynniki niszczące

Wilgotność i temperatura. Wysoka względna wilgotność powietrza i wyższa temperatura oraz brak wentylacji sprzyjają rozwojowi grzybni i pleśni. Suche powietrze powoduje kruszenie i rozpadanie włókien. Wahania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których znajdują się dywany, Są częstą przyczyną pofalowań, …