Przechowywanie środków do prania i mycia.

Przechowywanie środków do prania i mycia.

Mydła i syntetyczne środki piorące należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, w temperaturze nie wyższej niż 35°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 70%. Magazyny powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Środków do prania nie wolno przechowywać obok źródeł ciepła. Między paletami zawierającymi opakowania zbiorcze powinny być zachowane odstępy, które umożliwiają ruch powietrza i zapobiegają zawilgoceniu opakowań.

Stosowanie niskich temperatur w pomieszczeniach do magazynowania i ochrona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych są wskazane ze względu na zabezpieczenie mydeł przed jełczeniem, a także utratą zapachu środków do prania i mycia.

Duża wilgotność lub wahania temperatury i wilgotności sprzyjają tworzeniu się na mydłach nalotów oraz zbrylaniu się proszku. Biały, suchy osad na powierzchni mydła może powstawać w wyniku rozpuszczania się, a następnie krystalizacji, zachodzącej na powierzchni mydła pod wpływem zmian wilgotności, lub w wyniku towarzyszącej tym procesom reakcji z dwutlenkiem węgla z powietrza. Obecność tego osadu nie zmienia zasadniczo walorów jakościowych mydła, powoduje jedynie zmiany jego wyglądu zewnętrznego.

Pojawienie się natomiast na powierzchni mydła również białego, lecz tłustego i mazistego nalotu jest wynikiem procesu pleśnienia mydła i staje się czynnikiem dyskwalifikującym produkt. Pleśń powstaje z reguły najpierw na opakowaniach, a następnie przechodzi na mydło.

Podczas przechowywania mydeł następuje ich wysychanie, w konsekwencji zmniejsza się ich masa, a więc powstają ubytki naturalne. Mimo spadku masy mydła zawartość wagowa składników decydujących o jakości mydła pozostaje taka sama i mydło nie traci swej wartości. Ujemnym efektem tego procesu może być tworzenie się pęknięć na powierzchni mydła.

W przypadku proszków do prania można również obserwować zmiany masy produktu w zależności od wilgotności otoczenia. Mimo zachodzących zmian masy, mydło oraz proszki do prania są sprzedawane na ogół według tzw. masy nominalnej, tzn. masy deklarowanej przez producenta na opakowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *