Czyszczenie dywanów środkami niewodnymi

Czyszczenie dywanów środkami niewodnymi. Zabrudzenia, w których dominują tzw. tłuszcze (przez to pojęcie należy w tym przypadku rozumieć wszystkie substancje brudzące, bez względu na ich skład chemiczny, ale rozpuszczalne w organicznych rozpuszczalnikach) usuwa się z dywanów za pomocą 1-proc. roztworu benzyny lakowej, „Per” (perchloroetan). Tri (trójchloroetylen), Tetry (czterochlorometan), Chlorothenelu NU (1,1,1-trójchloroetan, prod. Dow Chemical International, Frankfurt/M), Valclene’u (1,1,2-trójchloro, 1, 2, 2-trójfluoroetan prod. Du Pont. Genewa).

Usuwanie plam. Bardzo istotne jest stwierdzenie, co spowodowało plamy, zwłaszcza trudno to ocenić przy starych zaplamieniach. Próby przeprowadza się, stosując rekomendowane rozpuszczalniki, a testowanie rozpoczyna się od najsłabszych i to w miejscach mało widocznych. W wielu przypadkach plamy są usuwane dzięki użyciu białej szmatki nasączonej roztworem benzyny. Niebezpieczny dla dywanów jest mocz zwierząt domowych; plamy takie wymagają natychmiastowego mycia dużą ilością wody. Plamy spowodowane przez świece, woski i spoiwa są usuwane pod naciskiem ciepłego żelazka powodującego wnikanie roztopionych środków do znajdującego się na odwrocie dywanu podkładu, złożonego z szeregu arkuszy bibuły lub innego materiału zdolnego do ich wsysania.

Utrwalanie. Naniesienie cienkiej folii ze sztucznego tworzywa chroni w pewnej mierze dywany przed oddziaływaniem na nie składników atmosferycznych. Do tego celu dobrze nadaje się roztwór błonotwórczy Plexisol B 782. Jest on światłotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne, z wodą nie pęczniejący, nie lepiący i mało plastyczny. Jeśli osłabienie dotyczy całego obiektu, to całe odwrocie musi być opryskiwane Plexisolem B 782. Należy jednak uważać, aby nie nastąpiło przesączenie utrwalacza na lico dywanu (runo). W wypadku uszkodzeń miejscowych roztwór Plexisolu B 782 nanosi się pędzlem. Przy impregnowaniu dywanów o bardzo osłabionej strukturze w ostatnim czasie stosuje się Rhovional B 10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *