Zabiegi profilaktyczne

Wilgotność. Za najlepszą wilgotność względną dywanów uważa się około 50%, jakkolwiek opinie konserwatorów są w tym zakresie dość znacznie zróżnicowane. Niektórzy przyjmują wartość od 40 do 70%. Wilgotność powietrza nie powinna wywoływać dehydratacji (tj. odwodnienia) włókien, ale też nie może zbyt sprzyjać rozwojowi pleśni. Konieczna jest jej stała, regularna kontrola.

Temperatura. Dywany wymagają stale niskiej temperatury powietrza (według F K. Falla, 1974), w magazynach nawet 0° C. Wnętrze, w którym znajdują się dywany, powinno być suche, chłodne z umiarkowaną wentylacją.

Światło. Nie należy nigdy wystawiać dywanów na bezpośrednie działanie światła, a już szczególnie słońca. Następuje wówczas m.in. płowienie barwników. Wiszące na ścianach dywany należy chronić także przed zbyt silnym oświetleniem. Jako maksymalne natężenie oświetlenia uznaje się 300 luksów.

Czystość. Bardzo ważne jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach gdzie znajdują się dywany, gdyż brud jak wiemy wpływa na nie szkodliwie.

Fumigacja. Dywany powinny być regularnie przeglądane i fumigowane. W muzeach zwalczanie szkodników najlepiej wykonać w lipcu. Do tego celu używa się m.in. p-dwuchlorobenzenu, którego płatkami posypuje się dywan. Następnie dywan zwija się na wałek i szczelnie opakowuje folią, względnie umieszcza w szafach lub specjalnym pomieszczeniu. Zabieg przeprowadza się w temperaturze 32—38 C w celu osiągnięcia maksymalnej sublimacji płatków i działania oparów przez około 48 godzin. Płatki p-dwuchlorobenzenu zapobiegają rozwojowi szkodników lub go opóźniają, para zaś zabija je. Z fabrycznych produktów do dezynfekcji dywanów jest stosowany m.in. Eulanu U 33 (prod. Farbenfabnk Bayer AG. Leverkusen) w stężeniu 5 g na litr wody.
Do zwalczania gryzoni używane są rodentycydy (środki gryzoniobójcze) np. Rodendicide 1080 (fluorooctan sodowy). Nowsze środki będące do dyspozycji konserwatora dywanów to związki pochodne kumaryny (lakton kwasu kumarynowego), takie jak Actosin (dikumarol, prod. Schwing AG., Berlin) i Tomorin (dikumarol, prod. Thompson-Werke, Dusseldorf). Przeciw molom jak i chrząszczom są stosowane środki występujące zarówno w płynie, jak i proszku, nieszkodliwe dla włókien i barwników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *