Badanie jakości mydeł

W przypadku mydeł półtoaletowych nie bada się łącznej zawartości tłuszczu nie zmydlonego i substancji nie zmydlających się, liczby jodowej i zawartości kwasu łaurynowego.

W przypadku mydeł gospodarczych nie bada się miana wydzielonych kwasów tłuszczowych, liczby jodowej, liczby zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych, zdolności pianotwórczej i zawartości kwasu laurynowego. Oznacza się natomiast zawartość tłuszczu nie zmydlonego (nie większa niż 0,25%) i barwę wydzielonych kwasów tłuszczowych (nie więcej niż 170 — badanie według normy).

■ Niepełne badanie jakości mydeł toaletowych obejmuje sprawdzenie kształtu, wyglądu, jednorodności, zapachu i barwy oraz oznaczenie całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi, oznaczenie wolnych alkaliów żrących i oznaczenie miana wydzielonych kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi. Zakres badań niepełnych dla mydeł półtoaletowych jest analogiczny, natomiast w przypadku mydeł gospodarczych nie przewiduje się oznaczania miana wydzielonych kwasów tłuszczowych.

■ Badanie mydeł stosowanych jako środki do prania dotyczy przede wszystkim płatków i nitek mydlanych. W zależności od cech jakościowych rozróżnia się dwa gatunki (I i II) płatków i nitek mydlanych. Pełne badanie jakości tych produktów jest bardziej szczegółowe niż w przypadku mydła gospodarczego, traktowanego także jako środek do prania, oraz obejmuje kontrolę następujących wymagań:

• wygląd, barwa i zapach;

• całkowita zawartość kwasów tłuszczowych: nie mniej niż 78%;

• zawartość tłuszczu nie zmydlonego i substancji nie zmydlających się: nie więcej niż 1,7%;

• zawartość wolnych alkaliów: nie więcej niż 0,1%;

• zawartość kwasów żywicznych: nie więcej niż 1%;

• zawartość tłuszczu nie zmydlonego: nie więcej niż 0,5%;

• zawartość substancji nie zmydlających się: nie więcej niż 1,2%;

• zawartość węglanów w przeliczeniu na Na2CO3: nie więcej niż 0,5% dla I gatunku, dla II gatunku — nie normalizuje się;

• zawartość chlorków: nie więcej niż 1% dla I gatunku, dla II gatunku — nie normalizuje się;

• liczba zobojętnienia wydzielonych kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi: nie mniej niż 220 mg KOH/g dla I gatunku, dla II gatunku — nie mniej niż 195 mg KOH/g;

• liczba jodowa: nie większa niż 65 dla I gatunku, dla II gatunku — nie normalizuje się;

• zdolność piorąca (oznaczana według normy): nie mniejsza niż 110 dla I gatunku, dla II gatunku — nie mniejsza niż 105.

Niepełne badania jakości płatków i nitek mydlanych obejmują sprawdzenie wyglądu, barwy, zapachu, całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych, zawartości tłuszczu nie zmydlonego i substancji nie zmydlających się, zawartości wolnych alkaliów oraz zawartości kwasów żywicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *