Zabiegi profilaktyczne przy wyrobach skórzanych

Zabiegi profilaktyczne

Temperatura i wilgotność. Przedmioty ze skóry należy przechowywać w możliwie stałej temperaturze, około 15°C, oraz przy wyrównanej wilgotności względnej powietrza 50—60%.

Światło. Jak już wspomniano zabytki wykonane ze skóry nie mogą być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okna, a także gabloty wystawowe powinny być pokryte folią absorbującą ultrafiolet. General -nie przyjmuje się, ze górna granica natężenia oświetlenia dla skóry nie może przekroczyć 100—150 luksów.

Przechowywanie wyrobów ze skóry. Zabytki ze skóry należy przechowywać w szczelnie oszklonych gablotach lub szafach umożliwiających stały przepływ czystego powietrza, jak również ograniczających zmianę dobowych temperatur i wilgotności. W niektórych przypadkach umieszcza się w gablotach sole higroskopijne dla obniżenia wilgotności (osuszenia). Poszczególne obiekty przechowywane są także w workach i powłokach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Dezynfekcja i dezynsekcja. Środki do ochrony skóry muszą mieć następujące podstawowe cechy: aktywność w niskich stężeniach, trwałość, rozpuszczalność w pospolitych rozpuszczalnikach, nieszkodliwość dla skóry zabytkowe) Nie mogą być również toksyczne dla ludzi. Zaatakowaną skórę należy wysuszyć w miejscu suchym i chłodnym (wilgotność poniżej 50%) oraz wyszczotkować usuwając pleśń. Następnie metodą wtarcia lub spryskania trzeba nanieść roztwór grzybobójczy, względnie użyć go w postaci aerozolu.

Do częściej stosowanych środków dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych należy Tego 51 B zawierający jako substancję aktywną wysokomolekularne aminokwasy (np w postaci chlorowodoru alkiloaminoetyloglicynowego, prod. Th. Foldschmidt AG Chemische Fabriken, Essen) Występuje on w aerozolu, jest szybko schnący, bezbarwny i bezzapachowy Dodaje się go również do wody używanej do czyszczenia skóry w ilości 0,5—1,0%. Do dezynsekcji pomieszczeń wystawowych, a zwłaszcza magazynowych jest używany Tritox w płynie. Tritox (trójchloroacetonitryl, prod Degesch) jest preparatem silnie owadobójczym, ale także łatwo palnym, wymagającym zatem odpowiedniej ostrożności w obchodzeniu się z nim. Do dezynfekcji pomieszczeń zbiorów i zwalczania mikrooorgamzmów w powietrzu jest używany Raschit (p-chloro-m-krezol) w 2 do 5-proc. roztworze alkoholowym. Za środek bardzo skuteczny w likwidacji owadów, pleśni i grzybów atakujących skórę uznaje się polski Rotanox (tlenek etylenu i dwutlenek węgla) stosowany metodą gazowania. Ze względu na niebezpieczeństwo wybuchów, przygotowuje się go w mieszaninie z powietrzem w stosunku 1:9. Zaletą Rotanoxu jest m.in. duża zdolność wnikania w przedmioty.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, ze do ochrony skóry przed mikroflorą nadają się najbardziej feonole. Do zwalczania grzybów zwykle używa się fungicydów na bazie p*nitrofenolu, pięciochlorofenolu, o-fenylofenolu (np. 10-proc. roztworu w spirytusie denaturowanym). Silne działanie grzybobójcze na wyrobach ze skóry wykazuje 8-hydroksychinolinian miedziowy. Stwierdzono tez, ze związki alkoksyrtęciowe są bardziej skutecznymi środkami grzybobójczymi od związków fenylortęciowych. Do zwalczania moli używa się m.in. Chloromoru (prod. polskiej), będącego łatwo sublimującym p-dwu-chlorobenzenem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *