Detergenty cz.1

Detergenty. Są to substancje organiczne, mające właściwości obniżania napięcia powierzchniowego wody, dlatego stosowane są jako środki piorące i emulgatory. Do częściej używanych środków piorących należy saponin, otrzymywany z korzenia mydlnicy (Radix Saponariae). a także napar korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officianalis L). Nie wypłukany z tkaniny mydlik usztywnia i zwiększa podatność włókien na złamania, natomiast całkowicie usunięty czyni ją miękką i elastyczną. Innym środkiem jest Sapogen T. (kondesat chlorku kwasu oleinowego z n-metylotaurynem), o właściwościach koloidu ochronnego, anionowoczynny preparat zwilżający, piorący, dyspergujący i egalizujący. Używane są także Nekanil (eter alkilo-fenylowy poli-glikolu, prod. BASF) — środek zwilżający i Lissapol N (eter alkilo-fenylowy poliglikolu, prod. ICl). Z niejonowych środków są stosowane m.in. Sandozin NI (prod. Sandoz) Zissapol NX (prod. ICI), Igepol T. (prod. IG Farben), Sulfapol E 20 (mieszanina środka anionowoaktywnego i niejonowego) oraz Sapogen T. (środek anionowoczynny) lub Wofafix KLW (prod. Farbenfabri Wolfen) preparat piorący i utrwalający, kationowoczynny.

Syntetyczne środki piorące na ogół nie nadają się do zabytkowych tkanin. Unikać należy występujących w handlu tzw. środków do prania dla gospodarstwa domowego, gdyż zawierają szkodliwe dodatki; np. wybielacze (środki bielące) oraz pomocnicze środki piorące, takie jak napełniacze nieaktywne (akstendery). Według D. Lehmanna (1963,1974) fabryczne środki do prania zawierają często około 0,05% optycznego wybielacza (nadtlenki) i około 10% węglanu sodowego lub węglanu potasowego. Natomiast substancje aktywne w środkach piorących stanowią 20—30%, w tym np. 20% alkilobenzenosulfonianu sodu i 10% soli sodowych kwasów tłuszczowych. Główny powód nieprzydatności tych środków do kąpieli tkanin zabytkowych to występowanie w ich składzie polifosforanu trójsodowego lub fosforanu dwusodowego, karboksymetylocelulozy, ortofosforanu sodowego i krzemianu sodowego. Wymienione komponenty mogą negatywnie działać na stare tkaniny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *