Kategoria: Konserwacja tkanin

Zabiegi konserwatorskie

Zabiegi konserwatorskie

Zadaniem konserwatora jest przede wszystkim zatrzymanie procesów niszczenia, w dalszej zaś kolejności zachowanie w miarę możliwości oryginalnych właściwości i pierwotnego wyglądu danego zabytku. Dopiero w zależności od aktualnego przeznaczenia zabytkowej tkaniny podejmowane są decyzje dotyczące zachowania lub usunięcia …

Dezynfekcja

Dezynfekcja. Do zwalczania drobnoustrojów (do odkażania) oprócz wyboru odpowiedniego środka bardzo istotna jest przyjęta technika pracy. Za najbardziej właściwą uznać można natryskiwanie. Proces powinien przebiegać w następujących etapach: 1) osuszenie obiektu, 2) oczyszczenie, 3) naniesienie środka dezynfekującego, 4) dokładne wysuszenie …

Dezynsekcja

Dezynsekcja. W celu zabezpieczenia tkanin przed atakami insektów umieszcza się w szafach i witrynach środki grzybobójcze lub opryskuje się nimi. Oczywiście podstawową ochronę przed szkodnikami zapewnia regularnie przeprowadzana kontrola zbiorów, utrzymywanie czystości i odpowiednich warunków otoczenia, przewietrzanie. Nowo przyjmowane do …

Przechowywanie tkanin

Przechowywanie tkanin. Ważną rolę w zabiegach profilaktycznych odgrywa właściwe przechowywanie tkanin. Dobrze zdaje egzamin umieszczanie tkanin w położeniu lezącym, w dość płaskich szufladach, ale tak, aby nie było fałd Obiekty powinny być poprzekładane bibułką wolną od kwasów. Czasami, zwłaszcza większe …

Zabiegi profilaktyczne

Właściwe działanie tych zabiegów polega przede wszystkim na powstrzymaniu w zabytkowych tkaninach zmian chemicznych i uszkodzeń mechanicznych.

Zanieczyszczenia powietrza. Redukcja zanieczyszczeń powietrza możliwa jest dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym i filtracyjnym. Jednak wysokie koszty związane ze stosowaniem tych urządzeń sprawiają, że nie …

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne. Tkaniny są stosunkowo mało odporne na czynniki zewnętrzne. Przebywając w ziemi tkanina ulega niszczącemu działaniu różnych mikroorganizmów i substancji chemicznych; wydobyta na powietrze często rozsypuje się. Tkaniny pochodzenia roślinnego rozpuszczają się w środowisku kwaśnym, a pochodzenia zwierzęcego w …

Szkodniki biologiczne

Szkodniki biologiczne. Poważną grupę szkodników tkanin stanowią owady, które odżywiają się materiałem, wygryzając podłużne dziury lub nadgryzając jego brzegi Do ich rozwoju najdogodniejsza jest wysoka wilgotność powietrza (60—70%) i temperatura 20—30″C.

Spośród owadów wywołujących duże szkody w zabytkowych tkaninach wymienić …

Wilgotność względna – Zanieczyszczenia powietrza

Wilgotność względna. Szkodliwy dla tkanin jest zarówno nadmiar jak i niedostatek wilgotności, ale zwłaszcza nagłe jej wahania. Zmiany wilgotności powietrza powodują zmiany wymiarów włókien, wywołując także między innymi ich tarcie. Mała wilgotność prowadzi do przesuszenia włókien, które stają się w …

Mechaniczne uszkodzenia – Światło

Mechaniczne uszkodzenia. Stare tkaniny mają często rozdarcia, pęknięcia i dziury powstałe w wyniku użytkowania. Wytrzymałość tych tkanin na zginanie, rozrywanie i rozciąganie jest tak dalece osłabiona, że nawet pod wpływem ciężaru własnego powstają w nich pęknięcia i rozerwania. Niemałe znaczenie …